ΚΤΕΛ Ιστιαίας  22260 52284

 


Ταξί Ιστιαίας ☎ 22260 56775

Aστυνομία Ιστιαίας ☎ 22260 52235